programok

Családépítő Egyesület 2016. évi programtervezete

Szülőklub − évi 8 alkalom
Cél: értékrend alakítása, erősítése
Az egyesület a család fontosságát hangsúlyozza tevékenységeivel. A család, a szülők és a gyermekek folyamatos kölcsönhatásban élnek. Hogyan tud a férj és a feleség, az édesapa és az édesanya −, mint egyedi személyiségek − felelősen helytállni szerepében, felelősségében? Hogyan tudnak jól kommunikálni, kapcsolati nehézségeket feloldani, a krízisekre helyesen reagálni, konfliktusokat kezelni?

Házaspáros programok (műsoros vagy interaktív) − évi 3-4 alkalommal
Cél: együttélés, bátorítás, mintaadás
Előadások hangzanak el a házastársi együttélés témájában, majd kérdésfeltevésre, beszélgetésre van lehetőség.

Bálint-napi vacsora – főleg fiatalabb házaspároknak − évi 1 alkalom
Cél: élmény, bátorítás
A házasságot ünnepeljük meg, annak fontosságát, pótolhatatlanságát és kihívásait hangsúlyozzuk.
A Liget házba szervezzük, 30 házaspár részére.

Játszóház − kisiskolásoknak − negyedévente
Cél: társadalmi együttélés, kreativitás fejlesztése
Vidám, játékos, értékorientáló műsoros program (bábozás, közös játék, éneklés, kreatív közös produkció).

Tiniklub − általános iskolásoknak, kis tizenéveseknek − hetente
Cél: társadalmi együttélés, készségfejlesztés
Játék, társasjáték, film, kirándulás, sportos játékok, könyvolvasás.

Ifiklub − középiskolásoknak és húsz-huszonkét éveseknek – hetente
Cél: társadalmi együttélés, értékrend

Fejtörők, játékos csapatversenyek, tudáspróbák, humoros játékok,
tanítás pozitív példákról.

Biztos Szikla Klub − kéthetente
Cél: társadalmi együttélés, értékrend
Helyszín: az iskola aulája
Ifiklubunkhoz hasonló alkalom a partner iskolában (Érdligeti Ált. Isk.)
Iskolai nyári tábor − évente 2-3 hét − összesen 200-300 fő részvételével, 50-60 fő önkéntessel
Cél: társadalmi együttélés, versenyszellem, játék, értékszemlélet, élvezetes szabadidőtöltés, közösségi élmény szerzése
Szeminárium tanárok számára – évente egyszer-kétszer
Cél: aktív pihenés, élmény, kitekintés
Egynapos rendezvény; szimpózium a partner iskola tanárai számára szakmai kitekintéshez, külföldi vendégek, előadók részvételével.

Kismamaklub, kézművesklub − havonta egy alkalommal
Cél: kikapcsolódás, bátorítás, élmény
Hétköznap délelőtti program.

Közös munka – évente több alkalommal
Cél: közösségépítés, segítségadás
Iskolai kerítésépítés a sportpálya körül vagy más aktivitás szakmai segítséggel, szülőkkel és önkéntesekkel.

Együttműködés más helyi civil szervezetekkel: Nagycsaládosok Egyesülete, Menedék Alapítvány, stb.